AS Antomin
Väike-kaar 33
Tartu 50406
Estonia
   

Tartu Ladu
Tallinna Müügiosakond

  Tamsalu Viljahoidla
Hiiu elevaator
   
   

Tallinna müügiosakond:

aadress: Nafta 1, Tallinn 10152
faks: 662 3601
müügijuht: Maksim Merkuri, GSM: 50 65 685

tel: 7 428 767
fax: 7 425 695
e-mail: antomin@antomin.ee

 

Juhataja:Müügijuht:

Raamatupidaja:

Uuno Lausing
email:
uuno@tartuveski.ee
Kalle Jaarman
GSM: 51 34 374
Ene Mikkal

Tel: 7 428 767